Duurzaamheid FrieslandCampina

Overwegingen op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken zijn onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van FrieslandCampina en zijn een voorwaarde voor de onderneming om in de toekomst te kunnen groeien.
We hebben ons integraal MVO-beleid zichtbaar gemaakt in het ‘MVO-strategiehuis’. Alle componenten waaruit het MVO-beleid bestaat, komen bij elkaar in de vorm van een solide bouwwerk, geconstrueerd op basis van een doordachte visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en met oog voor langdurige waardecreatie voor alle belanghebbenden.

Hoge voedingswaarde

In de wereld bestaat een fundamenteel tekort aan gezonde en voedingsstofrijke voeding. Zuivelproducten hebben van nature een zeer hoge voedingswaarde.
Als wereldwijd actieve, leidende onderneming op het gebied van zuivelproductie willen we onze betrokkenheid tonen bij verantwoorde voedselproductie.

FrieslandCampina wil een toonaangevende rol spelen op het gebied van:

  • Voedingswaarde & gezondheid: door het bestrijden van obesitas en ondervoeding;
  • Duurzame melkveehouderij: door een standaard te ontwikkelen op het gebied van duurzame melkveehouderij;
  • Duurzame productieketens: door het beter benutten van grondstoffen en hulpbronnen;
  • Ontwikkeling melkveehouderij in Azië en Afrika: door melkveehouders te helpen op het gebied van de kwaliteit van melk, productiviteit en bedrijfsvoering. Daarmee wordt de lokale voedselproductie geborgd.